Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar het overzicht

Verkeersovertredingen en -ongevallen (verkeersrecht)

Wij helpen u bij alle juridische verkeersdelicten. Dit zowel als u een verkeersovertreding hebt begaan, of als u slachtoffer bent van een verkeersongeval of verkeersagressie. 

A

U hebt een verkeersovertreding begaan

Wij helpen u bij alle juridische verkeersdelicten, onder meer:

-       Snelheidsovertreding

-       Rijden door een rood licht 

-       Rijden onder invloed 

-       Verdenking van een vluchtmisdrijf 

-       Betrokkenheid bij een verkeersongeval 

-       Het rijden spijts verval 

A.1. Wat te doen onmiddellijk na de overtreding

Het is van groot belang dat u zich al zo snel mogelijk na de feiten laat bijstaan door ons.

 Voor bepaalde feiten hebt u recht op de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

A.2. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank

 U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een deurwaardersexploot) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Wij verschijnen in uw plaats of samen met u voor de Politierechtbank en nemen uw strafrechtelijke verdediging waar.

Onze bijstand beperkt zich niet tot het vragen aan de Politierechter van een milde toepassing van de strafwet.  Bij het onderzoek van een dossier wordt in eerste instantie nagegaan of de vaststellingen van de politiediensten op wettige wijze werden gedaan en of die vaststellingen wel de overtreding bewijzen. 

 Pas als de strafvordering niet verjaard is, er geen procedurefouten werden gemaakt, en de ten laste gelegde feiten bewezen zijn, komt uw persoonlijke situatie of die van de overtreding aan de orde ter bepaling van de strafmaat.  Politierechters kunnen daarbij in veel gevallen rekening houden met verzachtende omstandigheden, die wij voor u bepleiten, hetgeen hen toelaat mildere straffen uit te spreken.

A.3. Welke straf kan ik verwachten?

Voor sommige overtredingen krijgt u een minnelijke schikking aangeboden. Indien u de overtreding niet betwist betaalt u deze schikking best zo snel mogelijk. Anders riskeert u dat het parket toch overgaat tot dagvaarding.

Welke straf u aangemeten krijgt door de Politierechter, is steeds een afweging van de rechter zelf, binnen de grenzen van de wet.  

Hou er rekening mee dat de Politierechters veelal verplicht zijn om u naast de geldboete ook een rijverbod op te leggen, waarbij 'het herstel in het recht tot sturen' afhankelijk kan of moet zijn van het slagen in medische en/of psychologische proeven en het (opnieuw) slagen in het praktisch en/of theoretisch rijexamen.  

Welke andere bijdragen en gerechtskosten kan ik verwachten ?

 Naast de geldboete en het rijverbod, legt de Politierechter ook bijdragen en kosten ten uwen laste, tenzij bij volledige vrijspraak (uiteraard).  Het betreft de verplichte bijdrage aan het fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven en de bijdrage

B

U bent slachtoffer van een verkeersongeval en/of van verkeersagressie

Wij doen het nodige om de schade die u hebt geleden tengevolge van een verkeersongeval/verkeersagressie, zowel de materiële schade als de letselschade, vergoed te zien worden (zie voor meer info het domein op deze pagina aansprakelijkheid en schadeloossstellling).

C

Wat kost de tussenkomst van een gespecialiseerd advocaat? (Gratis bijstand van een advocaat?)

Middels een verzekeringspolis 'rechtsbijstand' (veelal begrepen in uw (auto)verzekering), hebt u recht op kosteloze juridische bijstand bij deze strafrechtelijke verdediging.  De verzekeringspremie die u betaalt, dekt immers meestal ook de bijstand van een advocaat indien u een overtreding begaat op de verkeerswetgeving.

Daarenboven hebt u jegens uw verzekeraar een wettelijk gewaarborgde 'vrije keuze van advocaat'.  U hebt het recht zelf uw advocaat te kiezen die in alle onafhankelijkheid uw rechten en uw belangen verdedigt, ook jegens de verzekeraar zelf.

De kostprijs van uw verdediging is aldus niet uw zorg indien er in uw polis een waarborg 'rechtsbijstand' is opgenomen (hetgeen meestal het geval is). 

Wij nemen automatisch zelf contact op met uw verzekeraar, uw verzekeringsmakelaar of -agent en vragen hem/haar naar uw eventuele rechtsbijstandsverzekering zodat onze staat van kosten en erelonen ten laste kan worden gelegd van uw rechtsbijstandsverzekeraar.