Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Diensten

Advocaten Ghys is behalve een kantoor met sterke domeinen ook gedreven in het aanbieden van uiteenlopende diensten ten behoeve van haar clienteel. Wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen, stellen contracten op en verdedigen. Wij zijn uw vertrouwenspersonen en zweren op het beroepsgeheim. 

Redactie van juridische documenten

Goede afspraken maken goede vrienden. Adequate en geformaliseerde afspraken vermijden juridische problemen en gerechtelijke procedures.

 Een goed en duidelijk opgesteld contract, is belangrijk op veel wegen van het maatschappelijk verkeer die in al zijn facetten onderworpen is aan algemene en specifieke regelgeving. .

De investering die u vooraf maakt om uw huidige overeenkomsten te laten nazien en desgevallend te laten aanpassen, en/of om nieuwe contracten te laten opstellen, kan u bij problemen met contractspartners heel wat slapeloze nachten besparen.

Minnelijke schikking

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.