Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.
terug naar het overzicht

Vastgoedrecht

U kan bij ons terecht voor huur in al zijn facetten: algemeen huurrecht, handelshuur en woninghuur. 

Ook koop / verkoop van onroerende goederen behoort tot onze expertise.

Pacht is tevens één van onze specialisaties.

A

HUUR

U kan bij ons terecht over huur in al zijn facetten: algemeen huurrecht, handelshuur, woninghuur...

1. Een goede overeenkomst voorkomt vele latere problemen.  Wij stellen voor u uw huurovereenkomsten op, en dit op uw maat gesneden. 

2. Verder staan wij u bij in alle problemen en conflicten aan waarmee u als huurder of verhuurder kan geconfronteerd worden.

Onder andere volgende problemen vergen een kordate aanpak waarvoor wij voor u onmiddellijk de nodige actie ondernemen:

- wanbetaling van de huur

- verwaarlozing van het huurgoed

- wijziging van de bestemming van het huurgoed zonder uw toestemming

- faillissement huurder

- veranderingswerken aan het pand

- gebreken aan het huurgoed

-     …

B

KOOP/VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

Wij adviseren professionelen, waaronder projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars, en particulieren omtrent alle facetten van de koop/verkoop van onroerende goederen.

Enkele probleemstellingen die veelvuldig voorkomen en waarvoor u bij ons terecht kunt:

·         Welke bewijsmiddelen gelden om aan te tonen dat de koop is tot stand gekomen?

·        Wat als de koper de compromis ondertekent, doch niet overgaat tot het verlijden van de notariële akte en dus ook niet tot de betaling van de koopprijs?

·        Opdracht tot verkoop aan de vastgoedmakelaar. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de redactie van de opdracht alsdusdanig, de rechten en plichten van verkoper en vastgoedmakelaar tijdens en na de opdracht.

Waar nodig ondernemen wij onmiddellijk de nodige (gerechtelijke) stappen

C

PACHT

Op het ingewikkelde rechtsgebied van het pachtrecht is een vergissing snel gemaakt, met alle gevolgen van dien. Wij loodsen u door deze complexe materie.